Se detaljer for kartet RAMME RAMME
Gjeldende versjon: 1
Sist lastet opp: 16.3.2022
Filstørrelse: 1.94 Mb
Målestokk: Annet
Ekvidistanse: Annet
UTM-sone: 32V
Kartgrunnlag: Konkylie Data
Konstruksjon: Konkylie Data
Synfaring: Konkylie Data
Digitalisering: Konkylie Data
Sist lastet opp av: Ida Vår K Meyer      (41144844)


DETTE ER IKKE EN ORDINÆR KARTFIL, MEN EN RAMME TIL Å LEGGE OVER KARTET FOR Å LAGE ET RASKT OG ENKELT UTSNITT.
Informasjon om norm, målestokk og UTM-sone er derfor bare lagt inn for å tilfredsstille systemet og har ingen betydning for bruken av rammefila).

PS: Dersom du bruker en eldre versjon av OCAD og ikke får åpnet fila, gå inn på OCAD sine nettsider og last ned OCAD Viewer (gratis). Åpne fila der og Lagre som... den versjonen du trenger.

Denne kartrammen inneholder logoer til en del klubber. På oppfordring kan vi legge inn logo til din klubb (hvis den ikke er alt for komplisert). Dette forutsetter at noen sender over en vektorisert fil i AI-format.
Copyright: Konkylie Data