Se detaljer for kartet Løypemal 1:7.500 Løypemal 1:7.500
Gjeldende versjon: 1
Siste lastet opp: 23.10.2008
Filstørrelse: 435.82 kb
Målestokk: 1:7.500
Sist lastet opp av: Ida Vår Kierulf Dirdal      (41144844)


Dette er en løypeleggingsfil som er tilpasset gjeldende IOF-norm for symboler og størrelser.
I denne alternative malen er symbolene 50% større enn normen normalt tilsier, og skal brukes der det antas at løperne kan ha problemer med å lese små symboler. Bruk ellers den vanlige løypemalen.
Copyright: Konkylie Data