Løypeleggingsfiler med norsk symboltekst til fri benyttelse

Gjelder versjoner før OCAD 2018

For deg som bruker OCAD 2018 (eller oppgradering av denne), anbefales det å bruke de malene som ligger i programmet. Disse er tilpasset gjeldende norm.

Disse filene kan du fritt laste ned og bruke når du skal lage løyper i OCAD. Filene kan brukes i OCAD 9 tom. OCAD 12.

Filene legges i mappen C:\Program Files\OcadX\Symbol, der X = OCAD-versjonsnr. og vises i OCAD når du velger Fil (eller Arkiv) og Ny... og deretter velger Løypelegging for orientering.

Egne maler for CS
Dersom du bruker OCAD CS vil du finne egne maler i listen under. Det som er spesielt med disse malene, er at dersom du viser ALLE symbolene (ta tak i skillelinjen som deler symbolarkivet fra løypeoppbygginga ute til høyre og trekk denne langt ned), vil du finne ramme, nordpil, mm til bruk for kartutsnitt. Kan også brukes til Tur-O.

Se detaljer for kartet Brukerveiledning til TUR-O-mal
Brukerveiledning til TUR-O-mal
Se detaljer for kartet Løypemal TUR-O
Løypemal TUR-O
Se detaljer for kartet RAMME
RAMME
Copyright: Konkylie Data