Løypeleggingsfiler med norsk symboltekst til fri benyttelse

Gjelderversjoner før OCAD 2018

Disse filene kan du fritt laste ned og bruke når du skal lage løyper i OCAD. Filene kan brukes i både OCAD9 og OCAD10.

For OCAD 9:
Filene legges i mappen C:\Program Files\OcadX\Symbol, der X = OCAD-versjonsnr. og vises i OCAD når du velger Fil (eller Arkiv) og Ny... og deretter velger Løypelegging for oreintering.

Egne maler for CS
Dersom du bruker OCAD CS vil du finne egne maler i listen under. Det som er spesielt med disse malene, er at dersom du viser ALLE symbolene (ta tak i skillelinjen som deler symbolarkivet fra løypeoppbygginga ute til høyre og trekk denne langt ned), vil du finne ramme, nordpil, mm til bruk for kartutsnitt. Kan også brukes til tur-o.

Se detaljer for kartet Brukerveiledning til TUR-O-mal (KLIKK på PRINTER-ikonet FOR Å SE INFO!)
Brukerveiledning til TUR-O-mal (KLIKK på PRINTER-ikonet FOR Å SE INFO!)
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal 1:10.000
Løypemal 1:10.000
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal 1:15.000
Løypemal 1:15.000
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal 1:4.000 (sprint)
Løypemal 1:4.000 (sprint)
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal 1:5.000 (sprint)
Løypemal 1:5.000 (sprint)
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal 1:7.500
Løypemal 1:7.500
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal og ramme til CS 1:10.000
Løypemal og ramme til CS 1:10.000
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal og ramme til CS 1:4.000
Løypemal og ramme til CS 1:4.000
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal og ramme til CS 1:5.000
Løypemal og ramme til CS 1:5.000
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal og ramme til CS 1:7.500
Løypemal og ramme til CS 1:7.500
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Løypemal TUR-O
Løypemal TUR-O
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet Ramme 2017 - til OCAD 12
Ramme 2017 - til OCAD 12
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet RAMME til Tur-O (OCAD 10/11)
RAMME til Tur-O (OCAD 10/11)
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet RAMME til Tur-O (OCAD 8)
RAMME til Tur-O (OCAD 8)
Last ned til løypelegging/utskrift
Se detaljer for kartet RAMME til Tur-O (OCAD 9)
RAMME til Tur-O (OCAD 9)
Last ned til løypelegging/utskrift
Copyright: Konkylie Data