Se detaljer for kartet Brukerveiledning til TUR-O-mal Brukerveiledning til TUR-O-mal
Gjeldende versjon: 1
Sist lastet opp: 2.4.2013
Filstørrelse: 4.18 Mb
Målestokk: Annet
Kartgrunnlag:
Konstruksjon:
Synfaring:
Digitalisering:
Sist lastet opp av: Ida Vår K Meyer      (41144844)


Dette er en PDF-fil med forklaring til hvordan du bruker malen som gir deg ramme rundt tur-o-kartet ditt før du laster det opp til nettportalen turorientering.no. Her ser du framgangsmåte forklart med bilder og tekst.NB!

Pr. 2. april 2013 er ikke mottaksapparatet for der du laster opp malene klargjort for annet enn PDF, dvs at du må bruke alternativet PDF når du eksporterer, og ikke GIF slik det er forklart i teksten.
Copyright: Konkylie Data